Opis kursu DOTYK ŚWIATŁA:

 

Kurs masażu energetycznego „Dotyk Światła” trwa 8 godzin, od 10.00 – 18.00. z godzinną przerwą na posiłek.

Poniżej przedstawiam w punktach plan całego spotkania.

 

I część TEORETYCZNA, godz. 10.00 – 13.00

 - 1,5h  wykład

 - 1,5h ćwiczenia/medytacje

 

- 1,5h  wykład

W pierwszej części szkolenia, zapraszam na WYKŁAD, a w nim:

 - krótka historia tego narzędzia, jego powstania i pochodzenia

 - opis czym jest „Dotyk Światła”, jego działanie i efekty

 - omówienie poszczególnych punktów i ich układów

 

- 1,5h ćwiczenia

W tej części przejdziemy do ćwiczeń, będących przygotowaniem i niezbędną częścią prawidłowego wykonania zabiegu.

Zadaniem każdego z ćwiczeń, jest świadome wejście do pola serca, jego odczuwanie, osiągnięcie stanu obecności i świadome jego utrzymanie.

 

ćw. 1 Medytacja – „Wejście do wewnątrz”, zadaniem tej medytacji jest zatrzymanie się, uwolnienie od gonitwy myśli i bycie obecnym w Tu i Teraz, wewnątrz ciała. Czas trwania ok. 30 min.

ćw. 2 „Ustawienie poziomu Ego”, podobne zastosowanie jak w ćw. 1, jednak tym razem zostają wykorzystane możliwości naszego umysłu, czyli wizualizacji. Czas trwania od 15 – 20 min.

ćw. 3 „Znalezienie poziomu mentalnego i odsunięcie myśli na ten właśnie poziom”. W tym ćwiczeniu, uaktywniane są umiejętności odczuwania energii subtelnych, przestrzeni aurycznej, zobaczenie światła, które emanuje z naszych palców. Wejście do pola serca, jego odczuwanie i świadome w nim pozostanie.

 

Po tych trzech ćwiczeniach, uczestnicy mają już podniesione wibracje i przygotowani na część praktyczną, czyli wykonanie masażu „Dotyk Światła”.

 

 

 

13.00 – 14.00 przerwa obiadowa

 

 

 

II część PRAKTYCZNA, godz. 14.00 – 18.00

 - 40 min, nauka wykonania masażu. Pokaz na modelu (osoba wybrana z grupy) wykonania masażu

 - 1,5h wykonanie masażu w parach

 - 1,5h wykonanie masażu w parach po raz drugi/zamiana ról

 

 

W tej części zajęć przechodzimy do nauki wykonania masażu „Dotyk Światła”. Wykonanie jednej sesji trwa ok.1h 15 min. Podczas całego kursu, masaż zostanie wykonany dwa razy. Tak, aby każdy z uczestników raz sesję otrzymał, a raz ją wykonał.

 

Na początku kursu uczestnicy otrzymują skrypt z opisem punktów i ćwiczeń, oraz tablice instruktażowe, na których pokazane są poszczególne modele, główki z rozmieszczonymi punktami. W tej części zajęć tablice są niezbędne.

 

Po wykonaniu obu sesji, uczestnicy mają jeszcze chwilę, żeby podzielić się swoimi wrażenia i odczuciami.

 

Na koniec kursu, wszyscy otrzymują dyplomy ukończenia kursu masażu energetycznego „Dotyk Światła”.

 

Zajęcia są nagrywane na dyktafon, po kursie uczestnicy otrzymują link nagraniem mp3 z zajęć na swój adres mailowy.

 

 

Na kursie „Dotyk Światła” otrzymasz:

 – Skrypt z ćwiczeniami i opisem punktów

 – Tablice instruktażowe

 – Dyplom Ukończenia masażu energetycznego Dotyk Światła

 - Nagranie mp3 z zajęć

 

 

Kontakt ze mną:

tel. 501-866-899

e-mail: kmetza@wp.pl

Zapraszam na sesje i kursy.

Więcej znajdziesz tutaj